termeni şi condiţii
aspecte juridice

Acesta este pagina web oficială aparţinând lui Dan Iulian Alexe. Drepturile de autor asupra întregului conţinut aparţin în totalitate lui .

Persoanele care accesează această pagină au următoarele drepturi:

· explorarea conţinutului;

· reproducerea, traducerea sau utilizarea informaţiilor publicate, numai cu indicarea sursei;

· copierea sau tipărirea unor materiale in scop personal, fără comercializarea acestora;

· inserarea în paginile proprii a unor legături către această pagină web (atunci când legăturile sunt cuprinse în website-uri comerciale sau publicitare se va asigura deschiderea unei noi ferestre pentru vizualizarea paginii web aparţinând lui );

· persoana care îşi bazează deciziile, acţiunile sau inacţiunea sa pe informaţiile conţinute în acest website îşi asumă răspunderea integrală pentru eventualele pierderi suferite.

Dan Iulian Alexe îşi declină orice răspundere pentru conţinutul site-urilor la care această pagină web face trimitere.

Datele şi informaţiile sunt prezentate in pagina web aparţinând lui numai în scopuri informative. îşi rezervă dreptul de a modifica atât conţinutul, cât şi structura paginii web în orice moment şi fără preaviz. Produsele şi serviciile descrise în acest site sunt valabile numai pentru şi sunt proprietatea ei exclusivă. Orice încercare de orice natură de modificare a imaginii şi informaţiilor din prezentul site, cu excepţia deţinătorului său legal – , precum şi realizarea de link-uri, fără acordul în prealabil din partea , dă dreptul unilateral şi neechivoc ca să facă uz de toate prerogativele sale de a se adresa instanţelor legal competente pentru sancţionarea acestor fapte.

Dan Iulian Alexe va respecta informaţiile confidenţiale pe care le-aţi furnizat. nu va vinde, nu va închiria şi nu va face barter cu liste de mailing ale utilizatorilor sai. poate face publice date impersonale despre site-ul său web, cum ar fi numărul vizitatorilor, numărul serviciilor folosite etc.

 

începutul paginii începutul paginii