zona academică

cursuri, link-uri şi resurse utile, proiecte

teza de doctorat

TITLUL TEZEI:
Manifestarea echilibrului la pubertate în funcţie de dominanţa emisferelor cerebrale, în vederea orientării în probe tehnice de atletism

TITLE THESIS:
Manifestation of Balance at Puberty Depending on Cerebral Hemisphere Dominance with a view to Orientation in Athletic Events

 TITRE DE LATHESE:
La manifestation de l’echilibre a l’age de la puberte en fonction de la dominance des emispheres cerebrales dans l’orientation lors epreuves techniques d’athletisme.

abstract teza doctorat

cărţi publicate

Dan Iulian Alexe, 2007, „Atletism. Îndrumar practico-metodic”, Editura PIM, Iaşi 147 pagini ISBN 978-973-716-548-0 Cota http://biblioteca.ub.ro   III 13606
Dan Iulian Alexe, 2010, „Predarea atletismului în învăţământul gimnazial”, Editura PIM, Iaşi, 277 pagini ISBN 978-606-13-0116-4 Cota http://biblioteca.ub.ro   III 14968 Sala 796/A40
Dan Iulian Alexe, 2012. „Implicaţiile psihomotricităţii în manifestarea echilibrului la pubertate”, Editura Performantica, Iaşi, 150 pagini, ISBN 978-973-730-968-6 Cota http://biblioteca.ub.ro  III 15538  Sala 796/A40
Dan Iulian Alexe, 2013, „Echilibrul la pubertate. Relaţia dominanţă emisferică – performanţă”, Editura Performantica, Iaşi, 222 pagini, ISBN 978-606-685-004-9 Cota http://biblioteca.ub.ro  III15586  Sala 796/A40
Dan Iulian Alexe, 2013, „Atletism. Rolul echilibrului în selecţie şi orientarea pe probe”, Editura Performantica, Iaşi, 202 pagini, ISBN 978-606-685-018-6. Cota http://biblioteca.ub.ro III 15651 Sala 796/A40
2011 Jogging Vol I Coperta 1 Dan Iulian Alexe, Cristina Ioana Alexe, 2011, „Jogging de la A la Z” – Vol.I, Editura PIM, Iaşi, ISBN  978-606-13-0638-1 (general) 978-606-13-0639-8 (specific vol. I), 198 pagini, Cota http://biblioteca.ub.ro  III 15888
2012 Jogging Vol II Coperta 1 Dan Iulian Alexe, Cristina Ioana Alexe, 2012, „Jogging de la A la Z” – Vol.II, Editura PIM, Iaşi, ISBN  978-606-13-0638-1 (general) 978-606-13-0714-2 (specific vol. II), 170 pagini, Cota http://biblioteca.ub.ro  III 15888
alexe 10 Dan Iulian Alexe, Teodora Mihalea Iconomescu, Silviu Adrian Nişu, 2014, „Jogging de la A la Z” – Vol.III, Editura Performantica, Iaşi, ISBN 978-606-685–153-9. Cota http://biblioteca.ub.ro  …….
alexe 8 Dan Iulian Alexe, Alin Larion, Silviu Adrian Nişu, 2014, „Jogging de la A la Z” – Vol.IV, Editura Performantica, Iaşi, ISBN  978-606-685–154-6. Cota http://biblioteca.ub.ro  III ……. .
Coperta Atletismul Bacauan 0 a2 Dan Iulian Alexe, 2015, “Atletismul băcăun. Campionii nationali ai României 1914-2014”, Editura Alma Mater, Bacău, ISBN 978-606-527-455-6, 338 pagini; Cota http://biblioteca.ub.ro     III 16233
Dan Iulian Alexe, 2015, “Atletismul argeşean. Campionii naționali ai României 1914-2014”, Editura PIM, Bacău, ISBN 978-606-13-2554-2, 476 pagini; Cota http://biblioteca.ub.ro : Periodice III 16661
Dan Iulian Alexe, Cristina Ioana Alexe, 2020, ”Echipamente, instalații și aparatură sportivă. Curs studii de licență pentru programul de studiu Sport și Performanță Motrică”, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-53-2449-0, 270 pagini; Cota http://biblioteca.ub.ro: Depozit III 17238
Dan Iulian Alexe, Cristina Ioana Alexe, Dragoş Ioan Tohănean, Alin Viorel Tudose, 2020, Mijloace utilizate în pregătirea, monitorizarea, profilaxia, refacerea şi cercetarea din domeniul sportului, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-53-2470-4, 178p; Cota http://biblioteca.ub.ro: ……..
Dan Iulian Alexe, Cristina Ioana Alexe, Cristina Man, Teodora Mihaela Iconomescu, Ilie Mihai, 2020, Simularea de condiții, captarea mișcării și analiza datelor în cercetarea din domeniul sportului, Editura RISOPRINT, Cluj-Napoca, ISBN 978-973-53-2492-6, 130p; Cota http://biblioteca.ub.ro: ……..

cursuri

Coperta Echipamente KMS Alexe Alexe Dan Iulian, 2013, “Echipamente, instalaţii şi aparatură specifică în kinetoterapie. Curs pentru studii de licenţă”, Editura Alma Mater, Bacău, 2013, ISBN 978-606-527-294-1, 150 pagini; Cota http://biblioteca.ub.ro    IV 3609   Sala 2:  615/A38
Mârza Dănilă Doina, Alexe Dan Iulian, 2012, „Masaj antistres şi recuperator”, Editura Alma Mater, 102 pagini ISBN 978-606-527-239-2 Cota http://biblioteca.ub.ro   IV 3521 Sala 2 615/M44
Alexe Dan Iulian, 2010, „Metodica predării atletismului în gimnaziu”, Editura Alma Mater, Bacău 2010, 205 pagini, ISBN 978-606-527-106-7 Cota http://biblioteca.ub.ro    IV 3354 Sala 2 796/A40
Alexe Dan Iulian, 2005,  „Atletism. Caiet de lucrări practice pentru studentii anului I” 62 pagini, Universitatea din Bacău, 2005.Cota http://biblioteca.ub.ro : II 35646

lucrări științifice

Web of Science

1. Dragos O, Alexe DI, Ursu EV, Alexe CI, Voinea NL, Haisan PL, Panaet AE, Albina AM, Monea D. Training in Hypoxia at Alternating High Altitudes Is a Factor Favoring the Increase in Sports Performance. Healthcare. 2022; 10(11):2296. WOS:…….. IF=3,160/2021, https://doi.org/10.3390/healthcare10112296, https://www.mdpi.com/2227-9032/10/11/2296#cite https://www.webofscience.com/wos/medline/full-record/MEDLINE:36421619

2. Alexe, D. I., Cîrtiţă, B. C., Tohănean, D. I., Larion, A., Alexe, C. I., Dragos, P., & Burgueño, R. (2022). Interpersonal Behaviors Questionnaire in Sport: Psychometric Analysis With Romanian Professional Athletes.  Perceptual and Motor Skills, Page 315125221135669, 0(0), WOS:000875908300001 IF=2.212/2021, https://doi.org/10.1177/00315125221135669, https://www.webofscience.com/wos/medline/full-record/MEDLINE:36278731?AlertId=74ce558c-92a2-46f0-9277-655f51ca97c2&SID=EUW1ED0EB9ELgU6dkZOYXzS5wMszz

3. Modric T, Versic S, Alexe DI, Gilic B, Mihai I, Drid P, Radulovic N, Saavedra JM, Menjibar RB. Decline in Running Performance in Highest-Level Soccer: Analysis of the UEFA Champions League MatchesBiology. 2022; 11(10):1441. WOS:000872269800001 IF=5.168/2021, https https://doi.org/10.3390/biology11101441, https://www.mdpi.com/2079-7737/11/10/1441,://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000872269800001

4. Michał Krzysztofik, Robert Trybulski, Bartosz Trąbka, Dawid Perenc, Konrad Łuszcz, Adam Zajac, Dan Iulian Alexe, Tatiana Dobrescu, Cristina Elena Moraru, The impact of resistance exercise range of motion on the magnitude of upper-body post-activation performance enhancement. BMC Sports Science, Medicine and Rehabilitation 14123 (2022), ISSN 2052-1847,  WOS:000825424000001 IF(2021)=2.367,
https://bmcsportsscimedrehabil.biomedcentral.com/articles/10.1186/s13102-022-00519-w ,
https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000825424000001;

5. Trybulski R, Makar P, Alexe DI, Stanciu S, Piwowar R, Wilk M and Krzysztofik M (2022) Post-Activation Performance Enhancement: Save Time With Active Intra-Complex Recovery Intervals. Frontiers in Physiology. 13:840722 (vol,13, July 2022), WOS:000829408700001, IF(2021)=4.755 ISSN:1664-042X, https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphys.2022.840722/full
https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000829408700001

3.Curțianu I-M., Turcu I., Alexe D.I*, Alexe C.I., Tohănean D.I., Effects of Tabata and HIIT Programs Regarding Body Composition and Endurance Performance among Female Handball Players, Balneo and PRM Research Journal 2022, 13(2): 500, published 27.06.2022, WOS:000822430700009, IF(2021)=0, https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000822430700009
6. Adelina Elena Panaet, Cristina Ioana Alexe*, Oana Ancuța Stângaciu, Fatih Hazar, Gloria Rață, Dan Iulian Alexe*, Martin Hofmeister, The effects of pediatric flat foot on the frontal alignment of proximal segment, Balneo and PRM Research Journal 2022, 13(2):499, published 27.06.2022, WOS:000822430700004, IF(2021)=0 https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000822430700004
7. Sunda, M.; Gilic, B.; Sekulic,D.; Matic, R.; Drid, P.; Alexe, D.I.; Cucui, G.G.; Lupu, G.S. Out-of-School Sports Participation Is Positively Associated with Physical Literacy, but What about Physical Education? A Cross-Sectional Gender-Stratified Analysis during the COVID-19 Pandemic among High-School Adolescents. Children 2022, 9, 753, WOS:000801601800001 IF(2021)=2,835, https://doi.org/10.3390/children9050753, https://www.mdpi.com/2227-9067/9/5/753, https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/MEDLINE:35626930
8. Milan Zelenović, Titta Kontro, Razvan Constantin Dumitru, Nikola Aksovic, Bojan Bjelica, Dan Iulian Alexe, & Dragoi Cristian Corneliu. (2022). Leisure-Time Physical Activity and All-Cause Mortality: A Systematic Review. Revista De Psicología Del Deporte (Journal of Sport Psychology), 31(1), 1-16, WOS:000804235000001, IF(2021)=0,936,
https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000804235000001,

https://www.rpd-online.com/index.php/rpd/article/view/630/214,
9. Trybulski R, Wojdała G, Alexe DI, Komarek Z, Aschenbrenner P, Wilk M, Zając A, Krzysztofik M. Acute Effects of Different Intensities during Bench Press Exercise on the Mechanical Properties of Triceps Brachii Long Head. Applied Sciences. 2022; 12(6):3197, WOS:000776098800001, IF(2021)=2,838 https://doi.org/10.3390/app12063197, https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000776098800001,
10.
Alexe, D.I., Abalsei, B.A., Mares, G., Rata, B.C., Iconomescu, T.M., Mitrache, G., Burgueño, R. Psychometric Assessment of the Need Satisfaction and Frustration Scale with Professional Romanian Athletes. Int. J. Environ. Res. Public Health 2022, 19, 1696. WOS:000755513300001, IF(2021)=4,614 https://doi.org/10.3390/ijerph19031696,
https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000755513300001
11. Alexe CI, Alexe DI, Mareş G, Tohănean DI, Turcu I, Burgueño R. 2022. Validity and reliability evidence for the Behavioral Regulation in Sport Questionnaire with Romanian professional athletes. PeerJ 10:e12803 WOS:000743080100007, IF (2021)=3,061 https://doi.org/10.7717/peerj.12803, https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000743080100007
12.
Zelenovic, M.; Kontro, T.; Stojanovic, T.; Alexe, D. I.; Bozic, D.; Aksovic, N.; Bjelica, B.; Milanovic, Z. & Adrian, S. M. Effects of repeated sprint training in hypoxia on physical performance among athletes: A systematic review. Int. J. Morphol., 39(6): 1625-1634, 2021, WOS:000733224500019, IF(2021)=0,504 http://www.intjmorphol.com/wpcontent/uploads/2021/11/art_14_396.pdf
https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000733224500019
13. Man MC, Ganera C, Bărbuleț GD, Krzysztofik M, Panaet AE, Cucui AI, Tohănean DI, Alexe DI. The Modifications of Haemoglobin, Erythropoietin Values and Running Performance While Training at Mountain vs. Hilltop vs. Seaside. International Journal of Environmental Research and Public Health. 2021; 18(18):9486. Published: 8 September 2021. WOS:000699712800001, IF(2021)=4,614 https://doi.org/10.3390/ijerph18189486, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000699712800001
14. Alexe, D. I., Sandovici, A., Robu, V., Burgueño, R., Tohănean, D. I., Larion, A. C., & Alexe, C. I. (2021). Measuring Perceived Social Support in Elite Athletes: Psychometric Properties of the Romanian Version of the Multidimensional Scale of Perceived Social Support. Perceptual and Motor Skills. Vol: 128, Issue: 3, Pages: 1197-1214, Published: JUN 2021. WOS:000648631500017, IF(2021)=2,212 https://doi.org/10.1177/00315125211005235, https://www.webofscience.com/wos/woscc/full-record/WOS:000648631500017 
15.
Elbadry, N., Hamza, A., Pietraszewski, P., Alexe, D. I., & Lupu, G. Effect of the French Contrast Method on Explosive Strength and Kinematic Parameters of the Triple Jump Among Female College Athletes. Journal of Human Kinetics, 2019, 69(1), 225–230. WoS:000491222600021, IF(2019)=1,664 doi:10.2478/hukin-2019-0047, http://johk.pl/files/10078-69-2019-v69-2019-21.pdf, https://www.webofscience.com/wos/alldb/full-record/WOS:000491222600021

Proceedings Web of Science

 1. Moraru Cristina-Elena, Grosu Emilia Florina, Alexe Dan Iulian, Albu Adriana, Improvement of kyphotic posture using physical therapy and dancesport means, Proceedings of the 4th International Conference of the Universitaria Consortium (ICU 2018): The impact of sport and physical education science on today’s society, http://www.edlearning.it/ebook/BY23.pdf, 23-24 noiembrie 2018, Iași, Publisher Editografica SRL, INTL Proceedings DIV, ISBN 978-88-87729-54-2, pp:165-169, WoS:000474444100026,
  http://apps.webofknowledge.com/full_record.do?product=WOS&search_mode=GeneralSearch&qid=1&SID=D3sa23YOGYSHupZIivg&page=1&doc=1
 2. Grigore Vasilica, Alexe Ioana Cristina, Alexe Dan Iulian, Mitrache Georgeta, Predoiu Radu – The profile of the emotional-affective state of the middle and long distance runing athlets during the competition”, lucrare susţinută la 3rd World Conference on Psychology, Counselling and Guidance, 09-12 May 2012, Izmir, Turkey „Procedia – Social and Behavioral Sciences” ISSN 1877-0428 Elsevier, Vol.84, 9 iulie 2013 pp.1269-1274, (index SCOPUS), WOS:000323984200244; https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1877042813018168

Alte baze de date internaționale (BDI)

 1. Panaet, A.E., Grigore V., Man C.M., Dolinschi, C.M., Alexe, D.I., Effect of paediatric flat foot on the sagittal alignment of the pelvis and spine, Discobolul – Physical Education, Sports and Kinetotherapy Journal, Volume 60, Issue 4, 2021, 475-484, ISSN (online) 2286 – 3702, ISSN–L 1454 – 3907, (EbscoHost, SPORTDiscus, Index Copernicus Journal Master List, DOAJ, DAIJ, CrossRef, ErihPlus, J-Gate, ESJI, Scipio, OAJI, AcademixKeys) https://discobolulunefs.ro/media/December2021.10.pdf , https://doi.org/10.35189/dpeskj.2021.60.4.10
 2. Dragos Ioan Tohanean, Vasilios Koronas, Peter Sagat, Ioan Turcu, Ioana Maria Curitianu, Cristina Ioana Alexe, Dan Iulian Alexe The use of water and other liquids of different chemical composition for hydration in movement activities, REVISTA DE CHIMIE (https://revistadechimie.ro, https://doi.org/10.37358/Rev.Chim.1949) Volum: 71, Nr.8, An: 2020, pp. 249-254, OSIM Nr. R102355, ISSN Print 0034-7752, ISSN Online 2668-8212 (SCOPUS – Elsevier’s international indexing database, European Virtual Institute for Speciation Analysis (EVISA), LetPub, SJR – SCImago Journal & Country Rank, CAS – division of the American Chemical Society, WORLD CATALOG, Electronic Journals Library) https://revistadechimie.ro/Articles.asp?ID=8297
 3. Hazar Fatih, Yu Jong-Hoon, Alexe Dan Iulian, Participation in physical activities as recreational activity, Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / Science, Movement and Health, Volum: XX, Issue 2 / 2020, ISSN: ISSN-L 2285-777X, ISSN online 2285-7788, pp.113-116 (Ebsco, SPORTDiscus, Index Copernicus Journal Master List, DOAJ, Caby, Gale Cengage Learning, Cabell’s Directories, SCIPIO) https://analefefs.ro/anale-fefs/2020/i2/pe-autori/9._HAZAR_FATIH_YU_JONG-HOON__ALEXE_DAN_IULIAN.PDF
 4. Larion Alin, Calotă Nicoleta, Alexe Dan Iulian, Popa Cristian, Contributions to the means used in sports recuperation, în revista Ovidius University Annals, Series Physical education and sport / science, movement and health, Vol. XIX, issue 1, 2019, 19 (1): 19 – 26 ISSN-L 2285-777X, online 2285-7788 (ebsco, sportdiscus, index copernicus, doaj, caby, gale, cabell’s directories);
  http://analefefs.ro/anale-fefs/2019/i1/pe-autori/LARION_ALIN__CALOTA_NICOLETA__ALEXE_DAN_IULIAN__POPA_CRISTIAN.PDF
 5. Alexe Dan Iulian, Sandovici Anișoara, Dimensions of the psychological training program assessment in professional sports, lucrare publicată în revista Gymnsium  XIX, nr.1, supliment an 2018, ISSN* 1453-0201  (DOAJ, Index Copernicus, J-Gate, Ulrich’s, EBSCO, ProQuest, SCIPIO);
  http://gymnasium.ub.ro/index.php/journal/article/view/507
 6. Cristuță Alina-Mihaela, Alexe Dan-Iulian, Prophylactic physiotherapy used to improve the coordination in primary school children, Ovidius University Annals, Series Physical education and sport / science, movement and health, Vol. XVIII, issue 2, 2018, Romania, june 2018, 18 (2): 131-136, ISSN-L 2285-777X, ISSN online 2285-7788 (ebsco, sportdiscus, index copernicus journal master list, doaj directory of open acces journals, caby, gale cengage learning, cabell’s directories);
  http://www.analefefs.ro/en/anale-fefs/2018/i2/pe-autori2/CRISTUTA_ALINA-MIHAELA___ALEXE_DAN-IULIAN__p131.pdf
 7. Dan Iulian ALEXE, Gabriel MAREȘ, Daniela CRĂCIUN, Sources of information, location and reputation of a university center – key factors for decision-making to be trained as a physical therapist at ”Vasile Alecsandri” University of Bacau, Analele Universităţii din Oradea, Facicula Educaţie Fizică şi Sport, Nr. XXVIII /  2018, pp.30-38, ISSN:  2286-2870, E-ISSN 1224-5100, (Index Copernicus,  DOAJ, Directory of Research Journals Indexing, Infobase Index – IBI Factor 2016 -2.; WorldCat);
  http://www.fefsoradea.ro/Fascicula_Educatie_Fizica_si_Sport/2018/3.FEFS_2018_Alexe.pdf;
 8. Anişoara Sandovici, Dan-Iulian Alexe, Psychological Training Program For Professional Athletes, lucrare publicată în Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Series IX  –   Sciences of Human Kinetics, ISSN 2344–2026 (Print), ISSN–L 2344–2026 (Online), ISSN 2344– 2034 (CD-ROM) VOL. 11 (60) No.1, 2018 pp.85-94 (indexată EBSCO Publishing DataBase, Erich Plus, ProQuest Biological Science Database Central);
  http://webbut.unitbv.ro/Bulletin/Series%20IX/2018/BULETIN%20I%20PDF/11_SANDOVICI.pdf;
 9. Sandovici Anișoara, Alexe Dan Iulian, Aspects of personality assessment in the activity of professional athletes, lucrare publicată în revista de specialitate „Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / Science, Movement and Health”, vol. XVIII, nr.1, an 2018, p.71-79, ISSN-L 2285-777X, ISSN online 2285-7788 (indexată Ebsco, SPORTDiscus, Index Copernicus Journal Master List, Doaj Directory Of Open Acces Journals, Caby, Gale Cengace Learning, Cabell’s Directories)
  http://webbut.unitbv.ro/Bulletin/Series%20IX/2018/BULETIN%20I%20PDF/11_SANDOVICI.pdf ;
 10. Alexe Dan Iulian, Ciocan Dana Maria, Analysis of decisional factors that influences the university training for candidates at physical therapy faculty in Eastern part of Romania, New Trends and Issues Proceedings on Humanities and Social Sciences, volume 4 no.8/2017, 212-224, ISSN: 2547-8818, DOI: 18844/prosoc.v4i8.3052 (Google Scholar, Crossref, InfoBase Index, International Institute of Organized Research -I2OR, Scientific Indexing Service); https://sproc.org/ojs/index.php/pntsbs/article/view/3052,
 11. Anişoara Sandovici, Dan Iulian Alexe, Constantin Nechifor, The role played by psychodiagnosis and psychological training in professional sports, Bulletin of the Transilvania University of Brasov, Series IX  –  Sciences of Human Kinetics, ISSN 2344–2026, ISSN–L 2344–2026, ISSN 2344– 2034 (CD-ROM) VOL. 10 (59) No.2, 2017 (EBSCO Publishing DataBase, Erich Plus);
  http://webbut.unitbv.ro/bulletin/Series%20IX/2017/BULETIN%20I/11_SANDOVICI.pdf
 12. Dan Iulian Alexe, Gabriel Talaghir, Analysis of the determining factors in making the decision to train professionally as a physical therapist in North-Eastern Romania, lucrare publicată în revista The Annals of “Dunarea De Jos” University of Galati,  Physical Education And Sport Management, Fascicle XV Nr. 1 An 2017, ISSN-L 1454 – 9832, ISSN 2344 – 4584 (Index Copernicus Journal Master List, Scipio, Ebsco, Ulrich’s, Worldcat, Cityfactor); http://www.efms.ugal.ro/index.php/archiva/2017-nou/115-vol1-2017
 13. Larion Alin, Alexe Dan Iulian,  Analysis of the determining factors in making the decision to train professionally as a physical therapist in South-Eastern Romania, „Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / Science, Movement and Health”, vol. XVII, nr.2, an 2017, pp.115-121, ISSN-L 2285-777X, ISSN online 2285-7788 (Ebsco, SPORTDiscus, Index Copernicus Journal Master List, Doaj Directory Of Open Acces Journals, Caby, Gale Cengace Learning, Cabell’s Directories);
  http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2017/i2/pe-autori/LARION%20Alin.pdf;
 14. Șlicaru Adina Camelia, Alexe Dan Iulian,  Improving the quality of life by adapting the therapy to the particularities and needs of the elderly patient, „Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / Science, Movement and Health”, vol. XVII, nr.2/2017, pp.129-134, ISSN-L 2285-777X, ISSN online 2285-7788 (Ebsco, SPORTDiscus, Index Copernicus Journal Master List, Doaj Directory Of Open Acces Journals, Caby, Gale Cengace Learning, Cabell’s Directories) http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2017/i2/pe-autori/SLICARU%20Adina%20Camelia.pdf;
 15. Alexe Dan Iulian, A study on the dynamics to win the national champion title in athletics in the last century, in a distinct region in Romania, „Gymnasium”, vol. XVII, nr.2,/2016, pp.221-236, ISSN-L 1453-0201 ISSN 2344 – 5645 (DOAJ, Index Copernicus, J-Gate, Ulrich’s, EBSCO, ProQuest, SCIPIO);
  http://www.gymnasium.ub.ro/index.php/journal/article/view/59/55
 16. Ciocan Dana Maria, Alexe Dan Iulian, Mareş Gabriel, The role of SPECIAL OLYMPICS program ondeveloping motor and social skills for individuals with DOWN Syndrome, lucrare publicată în revista de specialitate „Ovidius University Annals, Series Physical Education and Sport / Science, Movement and Health”, vol. XVI, nr.2, an 2016 p.156-163, ISSN-L 2285-777X, ISSN online 2285-7788 (indexată Ebsco, SPORTDiscus, Index Copernicus Journal Master List, Doaj Directory Of Open Acces Journals, Caby, Gale Cengace Learning, Cabell’s Directories);
  http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2016/i2/pe-autori/3.pdf
 17. Prasanna Balaji, Alin Larion, Johnson Premkumar, Dan Iulian Alexe, Training significance of varied yogic practices on anxiety among hyperthyroid affected women,  „Gymnasium”, vol. XVI, nr.1, an 2015, p.307-310, ISSN* 1453-0201, ISSN-L 1453-0201  (DOAJ, Index Copernicus, J-Gate, Ulrich’s, EBSCO, ProQuest);
  http://www.gymnasium.ub.ro/index.php/journal/article/view/107/101
 18. Alexe D.I., Deleu C., Nişu, S.A., A study on the financial costs of the U.E. population according to the “cost per minute” ratio of a massage session, „Analele Universităţii Ovidius Constanţa. Seria Educaţie fizică si Sport – Science, Movement and Health”, Vol. XV, Issue 1/2015, ISSN-L 2285-777X, ISSN online 2285-7788 p.10 – 16 (EBSCO SportDiscus with full tex, Index Copernicus, DOAJ, Socolar);
  http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2015/i1/pe-autori/2.pdf
 19. Iconomescu, T.M., Alexe D.I., Differences and similarities in curriculum and assessment in pe in eastern european states, „Analele Universităţii Ovidius Constanţa. Seria Educaţie fizică si Sport – Science, Movement and Health”, Vol. XV, Issue 1/2015, ISSN-L 2285-777X, ISSN online 2285-7788 p.41-46 (EBSCO SportDiscus with full tex, Index Copernicus, DOAJ, Socolar);
  http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2015/i1/pe-autori/7.pdf;
 20. Iconomescu, T.M., Alexe D.I., Ilie M., – Human resource management swot analysis of ”phoenix’’ sports club, „Studia Universitatis Vasile Goldis Physical Education and Physical Therapy Series”, ISSN 2284-7324, Vol.III, Nr. 5/ 2014, pp.13-18 (Index Copernicus, Scipio, EBSCO, ProQuest);
  http://revistaefs.uvvg.ro/index.php/en/arhiva-articolelor/volume-3-number-1-5/182-human-resource-management-swot-analysis-of-phoenix-sports-club
 21. Alexe D.I., Deleu C., A comparative analysis of the financial costs for accessing the same basic kinesis-therapeutic service available to the population from different parts of the European Union, „Sport şi Societate”. Revista de Educaţie Fizică, Sport şi Ştiinţe Conexe (p-ISSN 1582-2168, e-ISSN 2344-3693),  Vol. 14 Nr. Special Issue / 2014 pp.143-148 (Scipio, Ebsco Sports Discus, DOAJ, Proquest Ulrich’s, Index Copernicus, Academic Journals Database, Google Scholar, CiteFactor);
  http://www.sportsisocietate.ro/articol/analiz-comparativ-privind-costurile-financiare-ale-popula-iei-din-diferite-regiuni-ale-u-e-pentru-accesul-la-acela-i-serviciu-kinetoterapeutic-de-baz/261
 22. Szabó Péter, Major Lóránt, Veress Csongor, Dan Monea, Dan Alexe Basic points of view about the preparation for 50m, 100m, 200m breast–stroke of the students from the “Babes-Bolyai” University, „Studia Universitatis Babeş-Bolyai,  Educatio Artis Gymnasticae”, Vol.58 (LVIII), nr.4/ December 2013, pp.47-58, ISSN 1453-4223 ISSN (online): 2065-9547, ISSN-L: 1453-4223 (EBSCO ProQuest, Index Copernicus, DOAJ);
  http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/818.pdf
 23. Mihai Ilie, Alexe Dan Iulian, Iconomescu Teodora Mihaela – Study concerning the evolution of some kinematic parameters specific to the male triple jump event from training to competition în  „Scientific Report Physical Education And Sport”, Vol.17 (nr 2/2013), p.122-127, ISSN:1453-1194 (proceedings BDI, Index Copernicus);
  https://sportconference.ro/proceedings-of-the-6th-annual-international-conference-physical-education-sport-and-health-2013/
 24. Popa Cristian, Melenco Ionel, Popescu Raducu, Musat George, Popa Corina, Alexe Dan Iulian – Influence game of movement on the physical development of physical education lesson from primary school. „Analele Universităţii Ovidius Constanţa. Seria Educaţie fizică si Sport – Science, Movement and Health”, Vol.XIII, Issue 2/2013 – Supliment, ISSN: 1224-7359 / 2285-777X, p.525-531 (indexată EBSCO SportDiscus with full tex, Index Copernicus, DOAJ, Socolar);
  http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2013/s1/69._Popa_Cristian_-_p._525.PDF
 25. Alexe Cristina Ioana, Alexe Dan Iulian, Majid AL-Busafi, Larion AlinFighting competition stress by focusing the psychological training on the vigor-activity mood states,  „Gymnasium”, vol. XIV, nr.1/2013, p.17 -46, ISSN* 1453-0201, ISSN-L 1453-0201  (DOAJ, Index Copernicus, J-Gate, Ulrich’s, EBSCO, ProQuest, SCIPIO);
  http://www.gymnasium.ub.ro/index.php/journal/article/view/198/183
 26. Alexe Cristina Ioana, Alexe Dan Iulian, Iconomescu TeodoraThe influence of psychological training on the manifestation dynamics of confusion and bewilderment generated by competition stress. „Analele Universităţii Ovidius Constanţa. Seria Educaţie fizică si Sport – Science, Movement and Health”, Vol.XIII, Issue 2 / 2013, ISSN: 1224-7359 / 2285-777X, p.59-65 (EBSCO SportDiscus with full tex, Index Copernicus, DOAJ, Socolar);
  http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2013/i2/pe-autori/1.pdf
 27.  Alexe Cristina Ioana, Alexe Dan Iulian – The effects of psychological training on the anger-hostility mood states generated by competition stress. „Journal of sport and kinetic movement” ISSN 2286-3524 Vol.1 Nr. 21/2013 Craiova, p.17-22;
  http://jskm.ro/images/pdfs/jskm21.pdf
 28. Alexe Dan Iulian, Szabo Peter Zsolt, Popa Cristian, Raţă GloriaAspects regarding the relation between age, the value of the start reaction time, and the accumulation of psycho-motor experience in the practice of women’s sprint events. “Studia Universitatis Babeş–Bolyai Educatio Artis Gymnasticae, Anul 2012 (LVII), Decembrie, Issue 4, Cluj, p.47-58, ISSN (print): 1453-4223  (online): 2065-9547 ISSN-L: 1453-4223 (EBSCO, Central & Eastern European Academic Source, ProQuest – Serials Solutions – Ulrich’s; SCIPIO);
  http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/744.pdf
 29. Alexe Dan Iulian – Study regarding the relation between the accumulation of psycho-motor experience in the practice of sprint events, and the value of the start reaction time. „Gymnasium”, vol. XIII, nr.2/2012, ISSN* 1453-0201, ISSN-L 1453-0201  (DOAJ, Index Copernicus, J-Gate, Ulrich’s, EBSCO , ProQuest);
  http://www.gymnasium.ub.ro/index.php/journal/article/view/251/232
 30. Larion Alin, Gevat Nejdet Ismet, Gevat Ismet Monica-Denise, Badau Dana, Alexe Dan Iulian Specific management in sports performance clubs in Romania. „Analele Universităţii Ovidius Constanţa. Seria Educaţie fizică si Sport – Science, Movement and Health”, Vol.XII, Issue 2 supliment / 2012, ISSN: 1224-7359, p.502-506, (Index Copernicus Journal Master List, DOAJ, EBSCO, SportDiscus with full tex, Socolar, Caby, Gale Cengace Learning);
  http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2012/issue-2-s/pe-autori/41.pdf
 31. Alexe Cristina Ioana, Grigore Vasilica, Larion Alin, Alexe Dan Iulian, Dolinschi Cristina, Mareş GabrielStudy regarding the dynamics of affective manifestations in middle distance and long distance runners, in different situations of mental stress. „Analele Universităţii Ovidius Constanţa. Seria Educaţie fizică si Sport – Science, Movement and Health”, Vol.XII, Issue 2 supliment / 2012, ISSN: 1224-7359, p.279-287, (Index Copernicus Journal Master List, DOAJ, EBSCO, SportDiscus with full tex, Socolar, Caby, Gale Cengace Learning); 
  http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2012/issue-2-s/pe-autori/1.pdf
 32. Alexe Cristina Ioana, Grigore Vasilica, Larion Alin, Alexe Dan Iulian – The relationship between competition stress and biological reactions in practicing performance in athletics. „Analele Universităţii Ovidius Constanţa. Seria Educaţie fizică si Sport – Science, Movement and Health”, Vol.XII, Issue 1/ 2012, ISSN: 1224-7359, pp.5-10, (Index Copernicus Journal Master List, DOAJ, EBSCO, SportDiscus with full tex, Socolar, Caby, Gale Cengace Learning);
  http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2012/issue-1/pe-autori/1.pdf
 33. Raţă Bogdan, Raţă Gloria, Alexe Dan Iulian, Raţă Marinela – Studiu privind dinamica timpului şi a vitezei de deplasare în probele de 60 m şi 60 mg în finala campionatului naţional de juniori III – indoor, lucrare publicată în volumul Congresului Ştiinţific Internaţional „Sportul olimpic si Sportul pentru Toţi”, Ediţia a XV a, USEFS Chisinău, 12-15 septembrie 2011, Volumul I/2011, pp. 241-245, ISBN 978-9975-4202-4-2;
  http://www.usefs.md/PDF/Conferinta%20Volumul%201%20Final.pdf
 34. Alexe Cristina Ioana, Stjepan Heimer, Larion Alin, Alexe Dan Iulian – The effects of competitive stress upon biological and emotional-affective reactions at the level of athletes specialized in semifond-fond events. „Gymnasium”, vol. XII, nr.2, an 2011, pp. 23-31, ISSN 1453-0201 (B+ conform CNCS, indexată DOAJ, Index Copernicus, J-Gate);
  http://www.gymnasium.ub.ro/index.php/journal/article/view/291/269
 35. Alexe Dan Iulian, Raţă Gloria, Drăgoi Cristian Corneliu – Analysis of the start reaction in the national track and field champions during the sprint events, in the competition year of 2011. Medicină sportivă. Journal of Romanian Sports Medicine Socierty, Supliment /2011 (revista B+ conform CNCS, Index Copernicus International, QT 261 Sports Medicine Bookmarks), p.729-732, ISSN 1841-0162;
 36. Bogdan Constantin Raţă, Gloria Raţă, Dan Iulian Alexe, Adrian Sava – Comparison of time recorded in the 60 m flat and the60 m hurdles finals at the junior III national indoor championships 2010 and 2011. „Journal of Physical Education and Sport”, vol.11, Issue 2, June 2011, ISSN 1582-8131, p.32-38, Publisher University of Pitesti;
  https://efsupit.ro/images/stories/6.Bogdan_Rata.pdf
 37. Alexe Cristina Ioana, Grigore Vasilica, Alexe Dan IulianEtude concernant les manifestations affectives des athlètes spécialistes des épreuves de demi-fond en situations de stress de compétition, Vol. The International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy, 1st edition, sub egida UNEFS Bucureşti şi EUSA, ISBN 978-606-8294-37-7, Editura Discobolul, 10 iunie 2011, Bucureşti;
  http://www.unefs.ro/discobolulmagazine/extenso/2011/Discobolul_3_2011_extenso.pdf
 38. Raţă Bogdan Constantin, Raţă Gloria, Alexe Dan Iulian, Raţă Marinela, Sava Adrian, Gorgan Carmina, Zaharia Ana MariaEvolution of the results during short events in children I, II, and III, during the national track and field indoor championship series and finals, Vol. The International Congress of Physical Education, Sports and Kinetotherapy, 1st edition, sub egida UNEFS Bucureşti şi EUSA, ISBN 978-606-8294-37-7, Editura Discobolul, 10 iunie 2011, Bucureşti;
  http://www.unefs.ro/internationalcongress/archive/2011/brochure2011.pdf
 39. Gevat Nejdet Ismet, Larion Alin, Mihăilescu Stana, Alexe Dan Iulian – Augmentation of specific management in sports performance clubs in the county of Constanta. „Analele Universităţii Ovidius Constanţa. Seria Educaţie fizică si Sport – Science, Movement and Health”, Vol.XI, Issue 2 Supplement 2011, ISSN: 1224-7359, pp.585-590, Editura Ovidius University Press, Constanţa 2011, (Index Copernicus Journal Master List, Doaj Directory Of Open Acces Journals, Socolar, EBSCO, SportDiscus with full text);
  http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2011/issue-2-supplement/pe-autori/49.pdf
 40. Raţă Bogdan Constantin, Raţă Gloria, Alexe Dan Iulian, Raţă Marinela, Sava Adrian The results dynamics for the little girls’ sprint events in the national track and field championships  indoor. „Analele Universităţii Ovidius Constanţa. Seria Educaţie fizică si Sport – Science, Movement and Health”, Vol.XI, ISSUE 2 Supplement 2011, ISSN: 1224-7359, pp.421-425, Editura Ovidius University Press, Constanţa 2011, (Index Copernicus Journal Master List, Doaj Directory Of Open Acces Journals, Socolar, EBSCO, SportDiscus with full text);
  http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2011/issue-2-supplement/pe-autori/20.pdf
 41.  Grigore Vasilica, Alexe Cristina Ioana, Alexe Dan Iulian, – „Relaţia stres competiţional – reacţii biologice – experienţă în practicarea atletismului de performanţă”, lucrare publicată în volumul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Noi evoluţii educaţionale sportive, manageriale, kinetoterapeutice şi de timp liber în context european”, 25 martie 2011, Braşov, p.112-117, ISSN 2065-6483;
 42. Grigore Vasilica, Alexe Dan Iulian, Alexe Cristina Ioana – „Study upon Motivation Sport Performance Practicing”, Vol. Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Noi evoluţii educaţionale sportive, manageriale, kinetoterapeutice şi de timp liber în context european”, 25 martie 2011, Braşov, p.118-123, ISSN 2065-6483 şi Buletin of the Transilvania University of Brasov, vol. 4 (53) Series VIII Art – Sport, no.1/2011, ISSN 2066-7736 (CD), Published by Transilvania University Press Braşov;
  http://webbut.unitbv.ro/BU2011/Series%20VIII/BULETIN%20VIII%20PDF/07_Grigore.pdf
 43. Alexe Dan Iulian, Grigore Vasilica, Dolinschi Cristina, Alexe Cristina Ioana Relationship between cerebral hemisphere dominance and the maximum amplitude of postural oscillations related to balance manifestation in 11-13 years old children; lucrare publicată la .3rd Annual International Conference: Physical Education Sport and Health., 19-29 noiembrie 2010, Piteşti, în Buletin Ştiinţific Seria Educaţie fizică şi sport, nr.14 (1/2010), pp.70-74, ISSN 1453-1194;
 44. Raţă Gloria, Raţă Bogdan C-tin, Raţă Marinela, Alexe Dan Iulian, Sava AdrianComparison of the assessment indices values for vertical take-off height in athlets and non-athlets; lucrare publicată la .3rd Annual International Conference: Physical Education Sport and Health., 19-29 noiembrie 2010, Piteşti, în Buletin Ştiinţific Seria Educaţie fizică şi sport , nr.14 (1/2010), pp.374-379, ISSN 1453-1194;
 45. Dobreci Daniel-Lucian, Neamţu Corneliu, Neamţu Andrei, Alexe Dan Iulian – Eficientizarea tratamentului edemului periferic la pacienţii cu ICC cl. III nyha prin mijloace kinetoterapeutice. Studia Universitatis Babes-Bolyai, fascicola Educatio Artis Gymnasticae., Issue no.3 /2010, Cluj, Romania, ISSN 1453-4223;
  http://studia.ubbcluj.ro/download/pdf/568.pdf
 46. Alexe Dan Iulian, Lucian Dobreci, Dolinschi Cristina Relationship between the cerebral hemisphere dominance and the postural tonus asymmetry related to the balance manifestation in 11-13 years old children – lucrare publicatăla Conferinţa Internaţională „Exerciţiul fizic – mijloc complex şi modern de promovare a sănătăţii”, ediţia a III a 28-30 octombrie 2010 Craiova, în Revista de specialitate „Medicină sportivă. Journal of Romanian Sports Medicine Socierty”, Supliment nr.3/2010 (revista Index Copernicus International, QT 261 Sports Medicine Bookmarks), p.413-418, ISSN 1841-0162;
 47. Grigore Vasilica, Alexe Dan Iulian Study of sport as factor of education and personal development – lucrare publicată la a IV a Conferinţă Internaţională EDUWORLD 2010, Piteşti, 8-9 octombrie 2010, ISSN 1844-6272; http://2010.eduworld.ro/uploads/2010/EduW2010Vol3.pdf
 48. Alexe Dan Iulian, Raţă Gloria, Alexe Cristina Ioana Comparative analysis of the start reaction timesin sprint or hurdles events in various age groups. Analele Universităţii Ovidius Constanţa. Seria Educaţie fizică şi Sport – Science, Movement and Health., Vol.X 2010, Issue 2 Supliment, ISSN:1224-7359, pp.396-399, (Index Copernicus Journal Master List, Doaj Directory Of Open Acces Journals, Socolar);
  http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2010/issue-2-supplement/pe-autori/1.pdf
 49. Drăgoi Cristian, Alexe Dan Iulian, Drăgoi Roxana – „Studiu privind activităţile de turism sportiv practicate în parcurile naţionale din Carpaţii Orientali”, volumul (CD) Sesiunii Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice “Activităţile psihomotrice din perspective interdisciplinare”, 4 decembrie 2009, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti ISSN 1843-7079;
 50. Raţă Gloria, Raţă Bogdan C-tin, Alexe Dan Iulian – The Domain, the competences and the professional training. „Gymnasium”, anul X, nr.1/2009, pp.182-185, ISSN 1453 – 0201;
  http://www.gymnasium.ub.ro/index.php/journal/article/view/470/608
 51. Alexe Dan Iulian, Alexe Cristina Ioana – Aspects regarding the psychological trening of the C.S. Ştiinţa Bacău mid-distance runners during the competitive year of 2009 – lucrare publicată la a II a Conferinţa Internaţională „Exerciţiul fizic – mijloc complex si modern de promovare a sănătăţii”, 22-25 octombrie 2009 Craiova, în Revista de specialitate „Medicină sportivă.” Journal of romanian Sports Medicine Socierty, Supliment nr.2/2009 (revista Index Copernicus International, QT 261 Sports Medicine Bookmarks), p.230-232, ISSN 1841-0162;
 52. Raţă Bogdan, Raţă Gloria, Alexe Dan Iulian – Lecture and Assessment – two effective methods in the professional training. Analele Universităţii „Ovidius” Seria Educaţie Fizică şi Sport / Science, movement and health, vol. IX, ISSUE 2 – Supliment, septembrie 2009, revistă categorie B+ acreditată CNCSIS, cod 29, Ovidius University Press, ISBN: 978-973-614-501-8;
  http://www.analefefs.ro/anale-fefs/2009/ISSUE_2_supplement_2009.24.05-2017.PDF
 53. Raţă Gloria, Raţă Bogdan C-tin, Alexe Dan Iulian – Explicaţia şi Verificarea două metode didactice eficiente în formarea elevilor – volumul Conferinţei Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice „Creativitate şi Inovare în Ştiinţele Motricităţii”, Editura Didactică şi Pedagogică R.A. şi Editura Discobolul, ISBN 978-973-30-2598-6, Bucureşti, 12 iunie 2009;
 54.  Alexe Dan IulianRolul informaţiei vizuale în controlul echilibrului static şi dinamic la atleţii de vârstă pubertară. Analele Universităţii „Dunărea de Jos” Galaţi, Fascicula XV „Educaţie Fizică şi Management în Sport”, ISSN 1454-9832, Galaţi, decembrie 2008;
 55. Alexe Dan IulianConsideraţii privind energia consumată în menţinerea echilibrului la copiii de 11- 13 ani, cu dominanţă emisferică cerebrală diferită. „Sport şi Societate”, nr.2/ decembrie 2008, Iaşi, ISSN 1582-2168, p.24;
 56. Alexe Dan IulianConsideraţii privind influenţa echilibrului asupra performanţei sportive în atletism. „Gymnasium” nr.13/2008, Bacău, ISSN 1453-0201, p.93;
 57. Alexe Dan Iulian, Vieru Florinel – Aspecte privind dezvoltarea atletismului în oraşul Roman, în perioada 2000 – 2007. „Anale Universităţii de Vest din Timişoara. Seria Facultatea de Educaţie Fizica si Sport”, vol.l 10/2008, Timişoara, ISSN 1453-7699, p.1; 
 58. Alexe Dan Iulian, Daraban Sorin, Alexe Cristina IoanaTimpul liber şi activităţile sportive la nivelul populaţiei de etnie rromă din oraşul Roman – lucrare susţinută la Conferinţa Naţională „Perspective în Sportul pentru Toţi” 25-26 octombrie 2008, Braşov, Vol. CD cu ISBN 978-973-598-382-6, p.77;
 59. Alexe Dan IulianAspecte ale manifestării şi implicării echilibrului în diferite ramuri sportive.  „Sport şi Societate”, nr.1/octombrie 2008, Iaşi, ISSN 1582-2168, p.71;
 60. Alexe Dan Iulian, Dolinschi Cristina, Alexe Cristina IoanaAnaliza descriptivă a manifestării echilibrului la atleţii de vârstă pubertară, Conferinţa Internaţională de Comunicări ştiinţifice „Performanţă umană din perspectivă olimpică”, Bucureşti, 21 iunie 2008, Editura Printech, ISBN 978-606-521-029-5;
 61. Alexe Dan IulianAspecte comparative privind manifestarea echilibrului la atleţii de vârstă pubertară orientaţi spre probe tehnice, Conferinţa Ştiinţifică Internaţională „Exerciţiul fizic. Mijloc complex şi modern de promovare a sănătăţii”, Craiova, 6-8 iunie 2008, Revista „Medicină sportivă” ISSN 1841 – 0162, Supliment nr.1, p.787;
 62. Alexe Dan Iulian – Echilibru – deprindere motrică, aptitudine coordinativă sau competenţă motrică?!. Analele Universităţii ”Ovidius” Constanţa, Seria Educaţie fizică şi Sport, Volum VIII, Seria VIII, Partea I, 2008, Ovidius University Press, CD cu ISSN 1 224 – 7359, volum I, p.9;
 63. Alexe Dan Iulian, Alexe Cristina Ioana – Analiza reacţiei la start înregistrată în probele de sprint/garduri, în cadrul Campionatelor Naţionale de Atletism, juniori categoria a – II – a, teren acoperit, Bacău 2008. Analele Universităţii ”Ovidius” Constanţa, Seria Educaţie fizică şi Sport, Volum VIII, Seria VIII, Partea I, C2008, Ovidius University Press, CD cu ISSN 1 224 – 7359, volum II, p.5;
 64. Alexe Dan Iulian – „Aspecte privind educarea echilibrului la vârsta pubertară, în funcţie de dominanţa emisferelor cerebraleFascicula III, Sesiunea Internaţională jubiliară de comunicări ştiinţifice  2008 -„60 de ani de învăţământ superior în Braşov”, ISSN  1844 – 1319, pag. 7;
 65. Alexe Dan Iulian, Alexe Cristina Ioana, Macovei Mihaela, Cătălin Ciocan, – „ Implicarea şi „monopolul” anumitor naţiuni în organizarea marilor competiţii de atletism. România ?”, Revista de educaţie fizică şi sport GYMNASIUM nr. 11 an VIII/2007 ,Bacău,  ISSN 1453-0201, p. 46;
 66. Alexe Dan Iulian, Dolinschi Cristina, Macovei Mihaela– „Aspecte constatative privind implicarea segmentelor somestezic, vestibular si vizual in manifestarea echilibrului la copiii de 11-13 ani, cu dominanta emisferica cerebrala dreapta” Conferinţa internaţională de comunicări ştiinţifice “Ştiinţa activităţilor motrice”, Piteşti, 23.11.2007, ISSN 1453-1194, p. 66;
 67. Alexe Dan Iulian – „Studiu constatativ privind manifestarea echilibrului la copii de 11-13 ani, in funcţie de dominanta emisferelor cerebrale” Conferinţa ştiinţifică naţională ediţia a XVI a în domeniul Ştiinţei Sportului, CSSR, INCS, CNFPA Bucureşti 26.10.2007,  ISSN 1842-4678, p.7;
 68. Alexe Dan Iulian,  Şoflău Cristina IoanaAspecte privind orientarea pregătirii semifondiştilor dela C.S. Ştiinţa Bacău în anul competiţional 2006”. Analele Universităţii Ovidius, Mai 2007, p.247, ISSN 1 224 – 7359, Ovidius University Press;
 69. Ciocan Cătălin, Alexe Dan – Studiu asupra eficienței jocurilor dinamice şi a ştafetelor cu elemente din baschet în dezvoltarea aptitudinilor psihomotrice ale elevilor din clasa a V a”, Sesiunea internaţională de comunicări ştiinţifice „Tradiţie şi perspectivă în educaţie fizică şi sport”, Bucureşti, iunie 2007, CD ISBN 978-973-718-755-0, Editura Printech;
 70. Drăgoi Roxana Elena, Drăgoi Cristian Corneliu, Alexe Dan Iulian – Studiu comparativ privind evoluţia sportivilor românila J.O. de iarnă, Sesiunea anuală de comunicări ştiinţifice cu participare internaţională „Educaţia fizică şi Sportul în slujba calităţii vieţii şi a performanţei umane” Braşov Martie 2007 Vol. ISBN 978-973-935-881-4 p.293;
 71. Liliana Sacară, Dan Iulian Alexe, George Macarie, Cristina Ioana ŞoflăuAspecte privind poziţia de viaţă a studenţilor dela Facultatea de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii Bacău, Conferinţă Ştiinţifică Internaţională „Perspective moderne ale impactului societăţii contemporane asupra educaţiei fizice şi sportului,” Ediţia a VIIa, Chişinău, INEFS, 2006, ISBN 978-9975-9948-3-5;
 72.  Liliana Sacară, Dan Iulian Alexe, Cristina Ioana ŞoflăuAspecte privind manifestarea asertivităţii la studenţii Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii Bacău , Sesiune internaţională de comunicări ştiinţifice  „Evaluare şi valorificare în Cultură fizică şi Sport”, Bucureşti, iunie 2006 CD  ISBN 978-973-0-04460-7;
 73.  Alexe Dan Iulian, Liliana Sacară, Cristina Ioana ŞoflăuAspecte privind manifestarea ostilităţii la sportivi practicanţi ai handbalului de performanţă, ISSN 1453-0201, 2006, revista Gymnasium, Anul VII, nr.8, p. 86;
 74.  Liliana Sacară, Dan Iulian Alexe, Iulia Damian, Cristina Ioana ŞoflăuEvaluarea stimei de sine la studenţii din cadrul Facultăţii de Ştiinţe ale Mişcării, Sportului şi Sănătăţii, ISSN 1453 – 0201, 2006, Gymnasium, Anul VII, nr.9, p. 140, revistă editată cu ocazia Conferinţei Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice, Bacău, noiembrie 2006;
 75. Gloria Raţă, Bogdan C-tin Raţă, Alexe Dan IulianStudiu privind dinamica manifestării forţei explozive la nivelul membrelor inferioare la băieţii de 10-15 ani, ISSN 1453 – 018X, 2006, „Ştiinţa Sportului”, Anul XV, nr. 51/2006, p. 3;
 76.  Ababei Cătălina, Alexe Dan IulianImpactul economicului asupra mişcării sportive din judeţul Bacău, în perioada 2002-2004. „Citius, Altius, Fortius”, Piteşti,  Anul V, nr. 8 (3/2005), pp.23-28, ISSN: 1582-8131;
 77. Alexe Dan Iulian, Şoflău Cristina IoanaManifestarea echilibrului şi a stabilităţii la studenţii ciclului I din cadrul FSMSS Bacău, Vol. Conferinţei Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice: „Prospectiv, creativ, aplicativ în domeniul educaţiei fizice şi sportului din România în perspectiva integrării europene”, 25-26 noiembrie 2005, Galaţi, pp.88-93, ISBN 973-627-245-1;
 78.  Alexe Dan Iulian, Şoflău Cristina IoanaAsociaţia sportivă nonprofit – o nouă posibilitate de afirmare a absolvenţilor specializării educaţie fizică şi sport. „Studii şi Cercetări ştiinţifice în Educaţie Fizică şi Sport” nr. 4, 16-18 septembrie 2004, Bacău, pp.83-86, ISSN 1453-0198;
 79.  Alexe Dan Iulian, Şoflău Cristina IoanaEfectele perturbării echilibrului asupra direcţiei şi vitezei de deplasare, lucrare publicată în volumul Conferinţei Internaţionale de Comunicări Ştiinţifice „2004 – Anul european al educaţiei prin sport” (Starea educaţiei fizice şi sportului universitar din România anului 2004 comparativ cu ţările din Uniunea Europeană), 28-29 Mai 2004, Galaţi, pp.58-61, ISBN 973-627-138-0;
 80.  Raţă Bogdan C-tin, Alexe Dan Iulian, – „Analiza capacităţii de accelerare şi de menţinere a vitezei maxime în proba de200 m plat, la studenţii din ciclul I, dela FEFS Bacău”, lucrare susţinutăla Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice cu participare Internaţională „Curricula specifică Învăţământului Superior”, 22 noiembrie 2003, Piteşti, publicată în Buletinul Ştiinţific, Partea I, pp. 40-42, ISSN 1453-1194;
 81.  Raţă Bogdan C-tin, Alexe Dan Iulian, – „Analiza capacităţii de accelerare şi de menţinere a vitezei maxime în proba de60 m plat, la studenţii din ciclul I, dela FEFS Bacău”, lucrare publicată în volumul Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale „Competiţia”, 24 octombrie 2003, Bucureşti, pp. 267-270;
 82.  Gloria Raţă, Alexe Dan Iulian – „Îndemânare şi coordonare – concepte teoretice”, lucrare susţinută în cadrul Conferinţei Internaţionale „Direcţii de dezvoltare ale activităţilor corporale”, publicată în revista „Studii şi Cercetări ştiinţifice în Educaţie Fizică şi Sport”, 8-10 noiembrie 2001, Bacău;

referent

 • referent științific la cartea „Atletism. Specializare” / Alin Larion, Ovidius University Press, Constanta, 2007, ISBN 978-973-614-405-9.
 • referent științific la cartea „Argumente în promovarea instruirii tehnice timpurii la atletism – Aruncări” / Alexandrina Mihaela Constantin, Editura PIM, Iaşi, 2012,  ISBN-ul 978-606-13-0865-1
 • referent ştiinţific la cartea „Gimnastică Aerobică. Noţiuni de bază şi programe de întreţinere” / Moraru Cristina, Editura Junimea, Iaşi, 2012, ISBN 978-973-37-1636-5;
 • referent ştiinţific la cartea „Programe gimnice de estetică corporală” – Curs pentru studenții de la programul de master Activități sportive de timp liber și sporturi extreme” / Moraru Cristina, Editura Universității ”Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi, 2014;
 • referent științific la „Caiet de practică de specialitate pentru studenţi. Programul de studii: Kinetoterapie şi motricitate specială”, Balint Nela Tatiana, Editura Alma Mater, Bacău, 2015, ISBN 978-606-527-518-8
 • referent știinţific la cartea „Predarea atletismului în kinetoterapie”. Caiet de lucrări practice. Cucui Alina Ionela, Editura Bibliotheca , Târgovişte, 2016, Colecţia Universitaria Educaţie Fizică şi Sport, ISBN 978-606-772-135-5.
 • Associate Editor: Journal of Exercise & Organ Cross Talk (JEOCT, Online ISSN 2783-2074),
 • Reviewer: International Journal of Environmental Research and Public Health, PeerJ, Sustenability, Gymnasium – Scientific Journal of Education, Sports and Health, Series IX Sciences of Human Kinetics, Annals of the University of Oradea. Physical Education and Sport Fascicle, JUMORA: Jurnal Moderasi Olahraga, Medicina (MDPI)

începutul paginii începutul paginii